COMBİNEX 1000

Stokta

 

COMBİNEX 1000 kapsül saflaştırılmış üzüm kabuğu ve çekirdeği, enginar ve zeytin yaprağı extractı içeren 1000mg lık kapsül, 60 kapsül bir şişe, sürekli kullanımda günlük 1 kapsül, hızlı etkinlik ve stres faktörlerinin varlığında sabah akşam 1 kapsül.

Tüm ürünlerimiz GMP standartlarında bilimsel verilere göre üretilmekte olup her bir kapsül üründeki içerikler standardize edilerek tüketime sunulmaktadır.

Bu ürünler ilaç değildir ancak içerdikleri etkicil maddeler nedeni ile her hangi bir ilaç kullanıyorsanız eczacınıza veya hekiminize sorarak kullanabilip kullanamayacağınızı öğrenip doz ayarlamasını onların tavsiyelerine göre yapınız.

 

Açıklama

COMBİNEX 1000

Combinex kapsül saflaştırılmış üzüm kabuğu ve çekirdeği, enginar ve zeytin yaprağı extractı ve vitamin mineraller içeren lık kapsül, 60 kapsül bir şişe, sürekli kullanımda günlük 1 kapsül, hızlı etkinlik ve stres faktörlerinin varlığında sabah akşam 1 kapsül.

Commbinex kapsül bir çok yönü ile beslenme ile vücudunuzu destekleyerek daha sağlıklı ve zinde kalmanızı sağlar.

COMBİNEX 1000

Bu ürünü kullandığınızda;
Enginarın karaciğer üzerine olumlu etkileri hemen her kes tarafından bilinmektedir. Karaciğer yağlanmaları dengesiz beslenmenin obezitenin bir sonucu iken akdeniz mutfağının bunun neredeyse panzehiri olduğu tüm bilim çevrelerince tartışmasız kabul edilmiştir. Ancak şunu unutmamak gerekirki karaciğer yağlanmasını önlemek ve bir tür karaciğer detoksu yapmak için hiç kimse kilolarca enginar tüketemez. Bir büyük enginarın kalorisi 25 kalori civarındadır ve eser miktarda yağ içerir. İçerisinde 170 mg potasyum, bol miktarda c vitamini, folat, magnezyum ve posa vardır.

COMBINEX 1000

Enginar, karaciğerdeki safra salgısını destekleyerek kolesterol atımını artırır ve karaciğerin kolesterol üretimini azaltır. Enginarın hoş acı tadını veren ve genellikle yapraklarında yoğunlaşan “cynarin”in ise 1970’lerde kolesterol düşürdüğü keşfedilmiştir. Ayrıca yine içerisinde bulunan “luteolin” adı verilen maddenin kötü kolesterol olarak da bilinen LDL kolesterolü düşürdüğü bazı araştırmalarla desteklenmiştir.
Enginar bitkisi devedikeni ailesindendir. Bu aile genel olarak karaciğer ve safrakesesinin korunmasında çok etkilidir. Karaciğerin vücudu temizlediğini düşünürsek, bu bitki de karaciğeri toksin ve enfeksiyonlardan korumaktadır.

COMBINEX 1000

Enginar içerdiği şekerin %75’i suda çözülebilir polisakkarit olan inulin’den meydana gelmektedir. İnulin bağırsaklardaki faydalı bakterilerin beslenmesini sağlar. Enginarın içeriğinde yer alan diğer bioaktif bileşikler triterpenler ve sesquiterpenler iken özellikle cynaropicrin’in en büyük etkisinin güneş ışınlarından kaynaklanan cilt yaşlanmasını azalttığı bildirilmektedir.

Genel olarak enginarın fitokimyasal içeriği incelendiğinde üç farklı ana bioaktif bileşik grubu karşımıza çıkmaktadır. Bunlar;
a) Fenolik asitler: Caffeic asit ve quinic asitin farklı kombinasyonları ile cynarin ve chrogenic asit meydana gelmektedir.
b) Flavanoidler: Luteolin ve glycoside yapılarının farklı bileşimleri ile cynaroside ve scolomoside meydana gelmektedir.
c) Sesequiterpenler: Cynaropicrin ve grosheimin lacton’larından oluşmaktadır.

COMBİNEX 1000

Flavanoidler açısından incelendiğinde ise enginarın tüketilen kısımların fenolik madde içeriğinin olgunlaşma ile değiştiğini ortaya koymaktadır. Sebze olarak tüketilen başların fenolik madde içeriğinin olgunlaşma ile azaldığını toplam polifenollerin ise dış brakte yapraklarda iç brakte yapraklara oranla daha yüksek olduğu belirtilmektedir. Enginar bitkisi içerdiği tüm fenolik maddeler yönünden incelendiğinde baştan sonra en yüksek fenolik bileşiklerin yapraklarda olduğu gövdede ise bulunmadığı, biyolojik ve farmakolojik açıdan en yüksek aktivitenin ise apigenin tarafından sağlandığı bildirilmektedir.

Anti bakteriyel etkiye sahip enginar yapraklarının bazı bakteri türleri üzerine olan bu etkisinin yaprakların yüksek fenolik madde ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. Enginarın botanik kısımlarında farklılık göstermesine karşın bitkinin farklı morfolojik kısımlarında bulunan değişen miktarlarda bulunan organik bileşiklerin (polifenoller, fructan’la, flavanoid’ler, antosiyaninler, tripertenler, sesquiterpenler) bazı hastalıkları önleyici ve tedavi edici özelliği olduğu bildirilmektedir.

COMBINEX 1000

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere deve dikeni ailesinden olan Enginarın insan sağlığı ile ilgili olumlu etkileri hasat zamanı ve bitkinin kullanılan bölgesinin neresi olduğu ile alakalıdır. Zira yapılan araştırmalar göstermiştir ki insan sağlığı , karaciğer detoksu, kan yağlarına etkisi ve bağısak sağlığına olumlu etkiler gösteren aktif maddeler gıda olarak tüketilen olgunlaşmış enginar kalbinden se taç yaprakları ve diğer yapraklarda bulunmaktadır. Distilex üretiminde özgün ekstraksiyon yöntemi ile aktif maddelerce zenginleştirilmiş enginar taç yaprağı ve yaprağı ekstraktı kullanmaktadır.

COMBINEX 1000

COMBINEX BİR İLAÇ DEĞİLDİR HASTALIKLARIN ÖNLENMESİ VEYA TEDAVİ AMACI İLE KULLANILMAZ , COMBİNEX BİR GIDA TAKVİYESİDİR.

Zeytinden gelen sağlığın içerdiği bir çok aktif maddeden kaynaklandığı bilinir bunlardan birisi de içerdiği oleropin maddesidir. Zeytin yaprağı extractında bulunan oleropini kapsülümüze koyarak kullananların hastalıklara karşı dayanıklılığını artırmaktayız.

Zeytin yaprağının hipotansif, antiaritmik ve bağırsak düz kası üzerinde spazmolitik etkilere sahip olduğu hayvan çalışmalarında gösterilmiştir (. Literatürdeki bir çalışmada, cilt hastalığına sebep olan mantarların % 1,25’lik (ağırlık/hacim) zeytin yaprağı ekstresine üç gün maruz kalması ile inaktive olduğu, % 1’lik ekstrenin Candida albicans üzerinde 24 saatte etkili olduğu, % 0,6’lık ekstrenin ise E. coli’yi üç saatlik sürede yok ettiği ve bu bulgulara dayanarak zeytin yaprağının antimikrobiyal etkisinin yüksek olduğu belirtilmiştir .

COMBİNEX 1000

Akdeniz tipi beslenmede sıklıkla tüketimi olan zeytinyağı ve zeytin yaprağında bulunan fenol bileşenlerinden dolayı kalp damar hastalıklarının görülme sıklığı oldukça azdır . Zeytin yaprağından elde edilen ekstrenin koroner damarlarda kan akışını arttırdığı, kan pıhtılaşmasını ve kan dolaşımını düzenlediği bundan dolayı da kalp rahatsızlıklarını ve myokard infarktüsünü önleyici etkiye sahip olduğu literatürde yer almaktadır. Aynı zamanda düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) oksidasyonunu engelleyerek kalp-damar hastalıklarının önlenmesinde ve kan basıncını düzenlenmesinde etkisinin olduğu belirlenmiştir.

COMBINEX 1000

Zeytin yaprağı ekstresinin akciğer epitelyum hücrelerinde meydana gelen inflamatuvar hastalıklar sonucu oluşan serbest radikalleri önleyici etkisi tespit edilmiş ve tedavide kullanımı önerilmiştir . Zeytin yaprağı ekstresinin farelerde akut veya kronik etkileri farelerin üreme ve gebelik dönemleri üzerine veya genetik yapılarına etkileri ayrı ayrı incelenmiş ve belirgin hiçbir toksik etki tespit edilememiştir . Zeytin yaprağının ana bileşeni olan oleuropeinin antiinflamatuvar, antiaterosklerotik ve kanser önleyici özelliklerinin yanında, endojen peptitleri bağlama özelliği ile de güçlü bir antioksidan etkiye sahip olduğu belirtilmektedir.

COMBINEX 1000

Oleuropeinin hemoglobin A1C, açlık serum glikozu, trigliserit, kolesterol ve düşük yoğunluklu lipoprotein ve aterojenik indeks üzerine etkisinin değerlendirildiği ve bu parametreler üzerinde yararlı etkilerinin olduğu ve buna bağlı olarak nefrotoksik hastalarda kardiyovasküler ölüm riskini önemli derecede azalttığı literatürde yer almaktadır. . Oleuropein bulunan ekstrelerin insan meme adenokarsinoma hücresi (MCF-7) ve insan mesane kanseri hücre (T-24) çoğalmasını durdurduğu literatürde yer almaktadır .

COMBINEX 1000

Oleuropeinin SH-SY5Y nöroblastoma hücre dizisinde in vitro koşullar altında hücre proliferasyonu, invazyon, koloni oluşumu, hücre döngüsü ve apoptotik mekanizmalar üzerine etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada nöroblastom tedavisinde terapötik bir madde olabileceği gösterilmiştir . Oleuropeinin mononükleoz herpes, hepatit virüslerine, rotavirüslere, bovin virüslerine, köpeklerde parvovirüslere ve kedilerde lösemi virüslerine karşı antiviral aktivite gösterdiği kanıtlanmıştır .

COMBİNEX 1000

Diyabette oleuropeinin hipoglisemik etkisini; glikozla- uyarılan insülin salınımını etkileyerek, periferik glikoz alımını arttırarak ve komplikasyonlarına karşı antioksidan aktivitesiyle gösterdiği ileri sürülmektedir. Oleuropeinin hipoglisemik ve antioksidan etkilerini araştıran bir çalışmada alloksan ile indüklenmiş diyabetik tavşanlara 16 hafta boyunca 20 mg/kg vücut ağırlığında oleuropein verilmiştir. Sekizinci haftada yüksek glikoz düzeyleri gösteren diyabetik (kontrol) tavşanlar ile karşılaştırıldığında, oleuropein ile tedavi edilen tavşanlarda kan glikoz düzeyinde anlamlı derecede azalma bulunmuştur .

COMBİNEX 1000

İnsanlarda pişmiş pirinç yüklemesine glisemik yanıtın araştırıldığı bir diğer çalışmada, zeytin yaprağı ekstresinin, kan glikoz seviyelerini, kontrol grubuna kıyasla önemli ölçüde azalttığı ve zeytin yaprağındaki oleuropeinin hücrelere glikoz alımını hızlandırdığı rapor edilmiştir . Oleuropeinin hippokampal CA1 bölgesinde kolşisinle indüklenen oksidatif hasara ve bilişsel disfonksiyona karşı etkilerinin değerlendirildiği bir çalışmada, nöroprotektif etkilere sahip olduğu in vivo olarak gösterilmiştir .

COMBİNEX 1000

Oleuropeinin nöroprotektif etkilerinin incelendiği bir çalışmada, deneysel omurilik yaralanma modeli oluşturularak oleuropeinin sekonder yaralanmada sıçan omuriliğini koruyucu role sahip olabileceği gösterilmiştir.

COMBİNEX BİR İLAÇ DEĞİLDİR HASTALIKLARIN ÖNLENMESİ VEYA TEDAVİ AMACI İLE KULLANILMAZ , COMBİNEX BİR GIDA TAKVİYESİDİR.

Şekerinden arındırılmış kırmızı üzüm kabuğundaki fenolik bileşiklerin ve özellikle resveratrolün kalp dostu bir çok otorite tarafından kabul görmüştür.

COMBİNEX 1000

Rezveratrolun kırmızı üzümün kabuğunda ve çekirdeğinde bulunduğu yapılan bilimsel araştırmalarla ortaya konulmuştur. Üzüm kabuğu extraktı tüketiimi halinde içerdiği aktif maddeler sayesinde antioksidan etkisinden yararlanıldığı gibi , kalp damar sağlığında gelişme ,kronik venöz yetmezliklerinde düzelme, organizmada yangı giderici ve antimikrobial etki gösterebilir ayrıca çevre kılcal damar dolaşımını da olumlu etkiler . kırmızı üzümün bu etkilerinden faydalanabilmek için üzümü meyve olarak tüketmeniz yeterli olamaz ayrıca olgunlaşmış kırmızı üzümde %22 oranında şeker mevcuttur ki bu da meyvenin şeker sorunu olanlar için bolca tüketilmesinin sakınca yaratacağını ortaya koyar.

Bu özel takviyelerin yanı sıra Combinex bir çok hayati öneme sahip vitamin ve izmineralle zenginleştirilerek tüketiciye kombine bir çözüm sunmaktadır.

COMBİNEX BİR İLAÇ DEĞİLDİR HASTALIKLARIN ÖNLENMESİ VEYA TEDAVİ AMACI İLE KULLANILMAZ , COMBİNEX BİR GIDA TAKVİYESİDİR.

COMBİNEX 1000

TÜM ÜRÜNLERİMİZ GMP STANDARTLARINDA BİLİMSEL VERİLERE GÖRE ÜRETİMEKTE OLUP HER BİR KAPSÜL ÜRÜNDEKİ İÇERİKLER STANDARDİZE EDİLEREK TÜKETİME SUNULMAKTADIR. AYRICA ÜRETİM TESİSİMİZ TARIM BAKANLIĞININ İZNİ İLE FALİYET GÖSTERMEKTEDİR.

BU ÜRÜNLER İLAÇ DEĞİLDİR, GIDA TAKVİYELERİDİR. ANCAK İÇERDİKLERİ ETKİCİL MADDELER NEDENİ İLE HER HANGİ BİR İLAÇ KULLANIYORSANIZ ECZACINIZA VEYA HEKİMİNİZE SORARAK KULLANABİLİP KULLANAMAYACAĞINIZI ÖRĞRENİP DOZ AYARLAMASINI ONLARIN TAVİSEYELERİNE GÖRE YAPINIZ.

 

Firma:

Farmavet İlaç San. ve Tic. A.Ş., Salihli Organize Sanayi Bölgesi/Manisa’da bulunan Ar-Ge ve üretim tesisleri ve 35 yılı aşkın tecrübesi ile yem katkı sektöründe faaliyet gösteren uluslararası bir firmadır. Firmamız Distilex markası ile yine Salihli organize sanayi bölgesinde ikinci Ar-Ge ve üretim merkezini inşa ederek; esansiyel uçucu yağlar, kurutulmuş bitki/meyve ekstraktları, aromatik sular, meyve cipsleri ve kurutulmuş meyve üretimi yapmaktadır. Sahip olduğumuz Anadolu’nun zengin bitki ve meyve yelpazesinde hammaddelerini oluşturan fabrikamız. Bu anlamda üretebileceği, işleyebileceği ve ulaşabileceği her türlü bitki/meyve grubu. Çalışma yapmakta ve bunları geniş ürün yelpazesi ile sanayiciden son tüketiciye kadar özveri, kalite ve memnuniyet ile sunmaktadır.

Farmavet İlaç San. ve Tic. A.Ş., değerleri ve sahip olduğu vizyon doğrultusunda. Müşteri taleplerinden, siparişin verilmesi ve teslim anına ve sonrasına kadar yanında olmayı, güvenilir ve kaliteli hizmet düsturu ile beklentilere en üst düzeyde cevap verebilmeyi kendisine ilke edinmiştir.

 

Bilgilendirme:

Bu web sitesindeki bilgilerin herhangi bir fiziksel veya zihinsel hastalığın teşhisinde, tedavisinde veya azaltılmasında kullanılması amaçlanmamıştır. İlgili yasa ve yönetmelikler gereği bitkisel destek ürünleri ile ilgili, hastalık adı veya endikasyon belirterek tanıtım yapılmamaktadır. Ürünlerimiz ilaç değildir, hastalıkların tedavisi için uygun değildir. Sadece bitkisel takviye niteliğindedir.

 

Feragatname: 

Bu açıklamada verilen bilgiler yalnızca eğitim amaçlıdır. Herhangi bir zihinsel veya fiziksel hastalığın veya hastalığın tedavisinde, iyileştirilmesinde, azaltılmasında veya. Teşhisinde veya hekime veya uygun şekilde eğitilmiş ve lisanslı bir sağlık uzmanına danışmak için bir alternatif olarak kullanılması amaçlanmamıştır. Farmavet İlaç San. ve Tic. A.Ş., belirtilen önerilerin, ürünlerin, müstahzarların veya prosedürlerin yanlış kullanımından. Bir bitkinin kullanımının geçmiş raporlarını takip etme girişimlerinden kaynaklanan olumsuz etkilerden sorumlu değildir. Lütfen, uçucu yağların mutlaka aynı bitkinin diğer bitkisel preparatları ile aynı özelliklere sahip olmadıklarını ve uçucu yağların bitkilerden yapılan en yoğun türdeki preparat olduklarını unutmayın. Belirli bir bitkinin diğer bitkisel preparat türlerinin kullanılmasından kaynaklanmayan toksisite sorunları olabilir. Fiziksel veya zihinsel sağlığınızla ilgili tüm konularda lisanslı bir sağlık uzmanına danışılmalı ve söz konusu süreç uzmanınız kontrolünde yürütülmelidir.